ΧΗΜΙΚΑ ΥΓΡΑ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ

Υγρά Στερέωσης


XR002

It is used for the cleaning of the sections and tanks, and it extends the life of the rollers when it is used regularly, it ensures the productive operation of the equipment

Αναζήτηση

Κατηγορίες Προϊόντων